Waxö Omsorg

 

 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden innebär ett skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse.

För att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera kring missförhållanden har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner.

Denna kanal kompletterar befintlig rapportering till verksamhetschef eller Vd och är utformad för att ge en extra nivå av anonymitet och skydd.

För at ta del av vår fullständiga policy och rutiner samt rapporteringskanalen följ länken

https://report.tissla.se/sv/organization/waxo-omsorg