Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorgs miljöarbete bidrar till att vi lämnar efter oss en jord till världens barn och barnbarn som går att leva på,
med frisk luft, rent vatten och fungerande kretslopp, där alla rättvist får del av jordens resurser

 

Vi gör det genom att:

  • Följa gällande lagar och förordningar, globalt och lokalt
  • Återvinna och återanvända enligt uppsatta mål
  • Alla inköp görs enligt det mest miljövänliga alternativet.
  • Kontinuerligt utbilda personal och omsorgstagare
  • Utföra energibesparande åtgärder enligt plan
  • Ta del av det naturliga i naturen

 

Waxö Omsorg gör aktiva val för människan och miljön – idag och i framtiden.