Waxö Omsorg

 

God omsorg till omsorgstagarna och bra arbetsvillkor för de anställda

Waxö Omsorg är ett litet omsorgsföretag som erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada.

Vi finns i Solna och Nacka och driver daglig verksamhet och boende i egen regi.