Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorgs AB


Waxö Omsorg är ett litet privat omsorgsföretag som erbjuder god kvalitét i stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada

Waxö Omsorgs AB startades av Rolf Linnér 1993 och de anställda erbjöds att bli delägare. Syftet var att kunna utveckla en god omsorg åt omsorgstagarna och ett gott arbete åt personalen genom att driva verksamheten själva på entreprenad åt Vaxholms stad.

I och med verksamhetens övergång från Landstinget till Kommunen den 1 januari 1994 erbjöds Vaxholms stad av Waxö Omsorg att ta över driften av verksamheten genom att de tar över det entraprenadavtal som Waxö Omsorg tidigare hade med landstinget.

Verksamheten består då 1994 av två boenden med tolv omsorgstagare, två dagliga verksamheter med arton omsorgstagare och nitton personal anställda.

 

1997 - utvidgas verksamheten genom att ett boende för särskilt stöd och service startas i Solna, Centrumslingan, före detta Backebo. Fem plus fem lägenheter.

1998 - startar Waxö Omsorg sin första dagliga verksamhet i Solna, Drakens ateljé, fem omsorgstagare och tre personal.

1999 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Solna stad om att driva Solna Dagliga verksamheter, tjugo omsorgstagare och nio personal.

2000 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Solna stad för personer med förvärvad hjärnskada, tio omsorgstagare och fem personal, Lilla Ateljén.

2000 - skriver Waxö Omsorg ett entreprenadavtal med Nacka kommun för att driva daglig verksamhet i Nacka, Väveriet, nuvarande Studion, med femton omsorgstagare och fem personal.

2002 - skriver Waxö Omsorg ytterligare ett entreprenadavtal med Nacka kommun för att driva daglig verksamhet i Nacka, Björken och Alphyddan, nuvarande Pappret, med tio omsorgstagare och två personal.

2003 - startar Waxö Omsorg ett eget gruppboende i Solna, Storgatan, med sex omsorgstagare och nio personal.

2003 - startar Waxö Omsorg även en egen dagligverksamhet i Solna, Vingen, med femton omsorgstagare och tre personal.

2005 - flyttar Solna dagliga verksamhet in i Waxö Omsorgs egna lokaler i Solna, Huvudsta.

2006 - flyttar Lilla Ateljén flyttar in i egna lokaler i Solna, Huvudsta.

2007 - avslutar Waxö Omsorg sitt engagemang i Vaxholm.

2009 - startar Waxö Omsorg en ny Daglig verksamhet i Solna, VISA, med åtta omsorgstagare och fem personal.

2010 - bygger och startar Waxö Omsorg ett eget Spa, Bubblan.

2011 - startar Waxö Omsorg en ny daglig verksamhet i Solna, Hagavillan, med femton omsorgstagare och tre personal.

2012 - totalrenoveras och utrustas verksamheterna, Studion och Pappret, i Nacka.

2012 - skrivs lovavtal med Nacka kommun och de dagliga verksamheterna blir egna verksamheter.

2012 - skrivs lovavtal med Solna stad och de dagliga verksamheterna blir egna verksamheter.

2013 - byggs, utrustas och startas en friskvårdsanläggning, Under Bubblan, i Solna.

2013 - skrivs lovavtal med Solna stad för Centrumslingans serviceboende och Centrumslingan blir egen verksamhet.

2015 - skrivs lovavtal med Solna stad för Storgatans gruppboende och Storgatan blir egen verksamhet.

2016 - drivs alla Waxö Omsorgs verksamheter i egen regi.

 

Idag får mer än 100 personer med funktionsnedsättning ett gott stöd av mer än 60 erfarna och kunnig personal i Solna och Nacka.