Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorg grundar verksamheten på de fem hörnstenarna:

 • Värdegrund
 • Verksamhetsmål
 • Mål för ett gott boende
 • Mål för daglig verksamhet
 • Mål för personal

 

Waxö Omsorgs värdegrund

 • Alla människor har lika värde
 • All verksamhet bygger på respekt för den enskilde individens självbestämmande, integritet och rätt till makt över sitt eget liv

 

Waxö Omsorgs verksamhetsmål

 • Följa gällande lagstiftning gentemot omsorgstagare såväl som personal
 • Följa gällande avtal gentemot kommuner och fackliga organisationer
 • Följa bolagsordningens syfte
 • Genomföra Waxö Omsorgs arbetsmiljö-, miljö-, löne- och personal policy
 • Genomföra Waxö Omsorgs systematiska kvalitetsarbete
 • Följa och genomföra riktlinjer, förhållningssätt och ansvar enligt Verksamhetspärmen
 • Följa och genomföra riktlinjer, förhållningssätt och ansvar enligt Omsorgspärmen
 • I all verksamhet utgå från Waxö Omsorgs värdegrund

 

Mål för ett gott boende

 • Att omsorgstagaren bestämmer i sitt liv
 • Att omsorgstagaren bestämmer i sin lägenhet
 • Att omsorgstagaren känner sig trygg i sitt boende
 • Att personalen respekterar omsorgstagarens vilja
 • Att omsorgstagarens får det stöd hon/han önskar för att planera sin vardag
 • Att omsorgstagaren får det stöd hon/han önskar för att köpa de saker hon/han vill
 • Att omsorgstagaren får det stöd hon/han önskar för att göra roliga saker
 • Att omsorgstagaren får det stöd han/hon önskar för att utföra sina hushållssysslor
 • Att omsorgstagaren väljer vilka hon/han vill umgås med

 

Mål för daglig verksamhet

 • Att omsorgstagaren vet vilka funktioner och vilket ansvar personer på daglig verksamhet har
 • Att omsorgstagaren vet vad han ska göra och vad som kommer att hända
 • Att omsorgstagaren är delaktig i beslut som rör honom/henne
 • Att omsorgstagaren har bra arbete/aktiviteter
 • Att omsorgstagaren har bra miljö
 • Att omsorgstagaren får det stöd han/hon behöver
 • Att omsorgstagarens kommunikation förstås och efterfrågas
 • Att omsorgstagaren har bra omvårdnad och hjälpmedel
 • Att omsorgstagaren får bra och god mat
 • Att omsorgstagaren har gott samspel med andra
 • Att omsorgstagarens arbete/aktivitet är en del i samhället
 • Att omsorgstagarens har bra personal

 

Mål för personal

Waxö Omsorgs personalpolicy ser till personalens sociala helhet. Detta gör vi genom tydlighet i vår målsättning inom områdena som framgår i vår personalenkät.

Målen är samlade under följande rubriker:

 • Arbetet
 • Förändringar
 • Relationer
 • Utbildning och kompetens
 • Beslut och ansvar