Waxö Omsorg

 

Pictogrambild: SchemaSorteraPictogrambild: Timstock

På VISA erbjuds omsorgstagare individuellt stöd utifrån önskemål och behov. VISA samverkar med specialpedagoger från Autismcenter för vuxna i Stockholm. Specialpedagoger och kontaktpersonal på VISA samverkar kring enskilda arbeten/aktiviteter utifrån omsorgtagarens stödbehov. På VISA används metoden tydliggörande pedagogik som syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön så begriplig som möjlig för omsorgstagaren. Målet med tydliggörande pedagogik är att omsorgstagaren får svar på frågorna; Vad sak jag göra? Var ska jag vara? Hur ska jag göra? Vem ska jag vara med? När ska jag göra det? Hur länge? Vad händer sedan?

Som kommunikationsstöd på VISA används visuella bilder, pictogrambilder, symboler och pecsbilder utifrån vad som passar just Dig. Samtlig personal på VISA kan TAKK - tecken som alternativ kompletterande kommunikation.

DSC0404
103
181
DSC0406
160

Kontakt

 

Visa

Storgatan 54

171 52 Solna

08-730 27 49

visa@waxo.se

Hitta till Visa

 

Verksamhetschef

Marie Gustafsson

Storgatan 52

171 52 Solna

070-091 78 31

marie.gustafsson@waxo.se

 

Visas broschyr